eng

აგროსერვის ცენტრის გრანტი

დასრულებული

მოიცავს სერვისებს

01

კორპორატიული ფანდრაიზინგი

02

ინვესტიციის მოძიება

პროექტის ისტორია

მართვის კომპანია GGM-ის მიერ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით დამუშავებული ბიზნესპროექტი ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის გრანტით დაფინანსდა.

 

დაფინანსების (გრანტის) ბიუჯეტი: 100 000 ლარი.